लोकतन्त्र भनेकाे मान्छेको शासन या प्रजातन्त्र एक यस्तो शासन व्यवस्था छ जसमा जनता आफनो शासक चुनती छ। । यो व्यवस्था दुई प्रकारका हुन्छन। प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रमा शासनको दायित्व सिधा रूपमा शासित जनताले निर्वाह गर्दछन् भने प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा शासनको दायित्व जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुद्वारा हुने गर्दछ । प्राय: सानो जनसंख्यामा प्रत्यक्ष र ठूलो जनसंख्यामा प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र बढी प्रभावकारी देखिन्छन्।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *